Allmänna villkor


Dessa Allmänna Villkor tillsammans med vår Integritetspolicy, Cookie Policy, ger dig information om oss och de villkor (“Villkor”) som vi säljer någon av våra produkter (“Produkter”) på via vår webbplats på www.lordse.se (vår "webbplats"), som drivs av LORD se på Furutorpsgatan, 34 Helsingborg, Skåne 25237, Sverige ("LORD se", "vi", "oss" eller "vår") till dig.

Dessa villkor kommer att gälla för alla avtal mellan oss för försäljning av produkter till dig ("kontrakt"). Läs dessa villkor noggrant och se till att du förstår dem innan du beställer några produkter från oss. Genom att beställa någon av våra produkter samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och villkoren i och de andra dokumenten som uttryckligen hänvisas till häri.

Dessa villkor uppdaterades senast söndagen den 23 april 2023.

1. VÅRA PRODUKTER

1.1. Bilderna av produkterna på vår webbplats är endast för illustrativa syften. Även om vi har ansträngt oss för att visa färgerna och detaljerna korrekt, kan vi inte garantera att din dators visning av färgerna och detaljerna återspeglar produkterna korrekt.

1.2. Dina produkter kan skilja sig något från dessa bilder.

1.3. Alla produkter som visas på vår webbplats är beroende av tillgänglighet. Vi kommer att informera dig via e-post så snart som möjligt om produkten du har beställt inte är tillgänglig och vi kommer inte att behandla din beställning om den görs.

2. BEHÖRIGHET

2.1. Du får endast köpa produkter från vår webbplats om du är minst 18 år gammal.

2.2. Vi avser att förlita oss på dessa villkor i förhållande till avtalet mellan dig och oss.

2.3. Vi tar endast ansvar för våra uttalanden och representationer på vår webbplats och inte för några uttalanden från tredje part.

2.4. Ingenting i dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Dessa rättigheter inkluderar din rätt att få produkter som matchar deras beskrivning, är av tillfredsställande kvalitet och är rimligt lämpliga för ändamålet.

3. HUR KONTRAKTET FORMAS

3.1. Kontraktet är föremål för dessa villkor med undantag för alla andra villkor (inklusive alla villkor som du utger dig att tillämpa i något kontrakt).

3.2. Ett kontrakt träder inte i kraft förrän vi har utfärdat skriftlig bekräftelse och godkännande av sådant kontrakt (oavsett eventuell tidigare bekräftelse på mottagandet).

3.3. Vi kan efter eget gottfinnande tacka nej till alla beställningar som görs av dig.

3.4. Ingen ändring eller modifiering av avtalet är tillåtet efter godkännande av oss om det inte har godkänts skriftligen av oss.

3.5. Om det finns någon konflikt mellan priserna som anges online och vårt erkännande av avtalet, ska det senare ha företräde.

4. PRODUKTBESKRIVNINGAR OCH PRISER

4.1. Vi gör vårt bästa för att säkerställa att informationen om våra produkter är korrekt och uppdaterad. Vi garanterar dock inte att det inte kommer att finnas några fel i beskrivningen och/eller prissättningen av produkterna, eller att produkterna alltid kommer att vara tillgängliga om du vill göra en beställning för att köpa dem.

4.2. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen om produkter som visas på vår webbplats, inklusive vad gäller priser, beskrivning och tillgänglighet. Sådana ändringar kommer dock inte att påverka beställningar för vilka du redan har fått ett e-postbeställningskvitto.

4.3. Priset för en produkt inkluderar inte leveranskostnader. Våra leveransavgifter anges då och då på vår hemsida. För att kontrollera relevanta leveransavgifter, se vår kassasida.

5. NÄR BESTÄLLNINGAR INTE ACCEPTERAS

5.1. Även om vi gör vårt bästa för att alltid acceptera beställningar, kan vi dock neka en beställning i vissa fall, till exempel om: du ger oss ofullständig, felaktig eller bedräglig information om din identitet, ålder, betalningsinformation, faktureringsinformation, leveransadress; vi upptäcker att det fanns ett fel på vår webbplats som rör de produkter du beställt, till exempel när det gäller priset eller beskrivningen som visas. Produkterna du beställde är tyvärr slut i lager eller inte längre tillgängliga; Vi har rimliga skäl att tro att du avser att sälja vidare produkterna.

5.2. Om vi inte kan acceptera din beställning kommer vi att kontakta dig via e-post så snart som möjligt men i alla fall senast 30 dagar från datumet för din beställning.

5.3. Om vi inte kan acceptera din beställning på grund av att produkterna inte längre är tillgängliga, eller på grund av ett fel i priset och/eller annan information på vår webbplats, kommer vi att återbetala dig alla pengar som du kanske redan har debiterats för sådana produkter.

6. AVBOKNING AV BESTÄLLNINGAR

6.1. LORD se förbehåller sig rätten att avbryta, när som helst före leverans och oavsett anledning, en beställning som den tidigare har accepterat. Vi kan göra detta till exempel, men utan begränsning, där: en händelse utanför vår kontroll, såsom storm, brand, översvämning eller fel på datorsystem, innebär att LORD se inte kan leverera Produkterna inom rimlig tid; Beställda produkter var föremål för ett fel på webbplatsen, till exempel i relation till en beskrivning, pris eller bild, som inte upptäcktes innan beställningen accepterades; du ber oss att annullera din beställning.

6.2. Du kan avbryta din beställning om vi har brutit mot ett väsentligt villkor i detta avtal; eller inte har kunnat leverera din beställning inom en rimlig tid från den beräknade leveranstiden, annat än ett resultat av någon försening: a) som du är helt eller delvis ansvarig för, såsom underlåtenhet att ange korrekt leveransadress eller att betala för produkterna; eller b) som var utanför vår kontroll.

6.3. Om vi avbryter din beställning efter godkännande kommer den att skicka ett e-postmeddelande till dig med meddelande om annullering.

6.4. Om vi eller du avbryter din beställning efter att betalningen har behandlats, kommer LORD se att återbetala alla pengar som betalats för den beställningen, vanligtvis inom 14 dagar.

6.5. Förutom i den utsträckning annat krävs enligt lag eller som uttryckligen anges i dessa villkor, kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig, eller någon annan person, för förlust, skada, kostnad eller kostnad som uppstår som ett direkt eller indirekt resultat av avbokning av din beställning, oavsett om det handlar om kontrakt, vårdslöshet eller någon annan skadeståndsrätt, rättvisa, restitution, strikt ansvar, enligt lag eller på annat sätt alls.

7.         RIGHT TO CANCEL (UK AND EU ONLY)

7.1.      Under the UK`s Consumer Contracts (Information Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013, and the EU`s Consumer Rights Directive, you have a cooling off period of 14 "working days” during which you are entitled to cancel your purchase if, for any reason, you decide you no longer want the item from the date the contract is concluded (i.e., the date we send our Order Confirmation email).

7.2.      You can return your items within 14 days, and it must be returned as new and in its original packaging in a re-sellable condition, complete and as purchased, accompanied by a valid proof of purchase, and returned to us within 14 days of purchase. You will need to repackage the goods in the original packaging and send to us. To initiate a return please simply contact us.

8.         AVAILABILITY OF PRODUCTS

8.1.      You acknowledge and agree that, from time to time, certain Products may be out of stock or unavailable.

8.2.      LORD se reserves the right to withdraw or suspend from sale any Products displayed on the website, either temporarily or permanently, at any time without notice to you. Except to the extent otherwise required by law, we will not be liable to you, or any other person, for any loss, damage, cost, or expense suffered as a direct or indirect result of the unavailability of any Products at any time, whether in contract, negligence or any other tort, equity, restitution, strict liability, under statute or otherwise at all.

9. RISKÖVERGÅNG OCH RISK

9.1. Risken i Produkten övergår till dig vid leverans. Den fullständiga juridiska, fördelaktiga och rättvisa äganderätten till Produkten förblir hos oss (även om de har levererats och risken har övergått till dig) tills vi ger dig ett skriftligt meddelande om att överlåta det juridiska och verkliga ägandet av Produkten till dig eller, om tidigare: a) full betalning, kontant eller rensade medel, för all Produkten har mottagits av oss; och b) alla andra pengar som du betalar till oss eller enligt avtalet eller något annat avtal eller beställning har mottagits av oss.

9.2. Våra rättigheter och gottgörelser som anges häri är utöver och ska inte på något sätt påverka, begränsa eller begränsa några av våra andra rättigheter eller gottgörelser enligt avtalet eller i lag eller egenkapital. Vi har rätt att upprätthålla en talan mot dig för priset för produkten, trots att laglig, rättvis och fördelaktig äganderätt till och egendom i produkten inte har övergått till dig.

10. ÅTERBETALNINGAR

Du samtycker till att kontakta oss innan du gör en begäran om återkrav eller någon tvist med din bank eller kortutgivare i samband med en transaktion. Om du gör en kortbetalning via vår webbplats och senare bestrider en legitim debitering genom att göra en återkrav utan meriterande eller legitim anledning (enligt vårt eget gottfinnande), oavsett om det är bedrägligt eller på annat sätt, förbehåller vi oss rätten att svartlista dig genom att tillhandahålla övertygande bevis för att motbevisa din ogiltiga begäran om återkrav och eller vidta rättsliga åtgärder i förekommande fall.

11. LEVERANS

11.1. Vi strävar efter att fullfölja din beställning inom det beräknade leveransdatumet som anges i leveransbekräftelsen, såvida det inte finns en händelse utanför vår kontroll.

11.2. Under alla omständigheter kommer vi att leverera produkterna inom 30 dagar efter din beställning.

11.3. Leveransen kommer att slutföras när vi levererar produkterna till den adress du angett oss.

11.4. I händelse av att vi ådrar oss extra leverans- eller lagringsavgifter eftersom ingen är tillgänglig på din adress för att ta emot leverans, förväntas du betala för sådana avgifter.

11.5. Produkterna kommer att vara ditt ansvar från slutförandet av leveransen.

11.6. För att undvika tvivel äger du produkterna när vi har tagit emot full betalning, inklusive alla tillämpliga leveransavgifter.

11.7. Om du beställer produkter från vår webbplats kan din beställning bli föremål för importtullar och skatter som tillämpas när leveransen når den destinationen. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa avgifter och att vi inte kan förutse deras belopp.

11.8. Du kommer att ansvara för betalning av sådana importtullar och skatter. Kontakta ditt lokala tullkontor för mer information innan du gör din beställning.

11.9. Du måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar i det land som produkterna är avsedda för. Vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga om du bryter mot någon sådan lag.

12. VÅR RÄTT ATT VARIERA DESSA VILLKOR

12.1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst revidera dessa villkor.

12.2. Revideringar kommer endast att göras när det är nödvändigt för att följa en ändring i relevanta lagar eller regulatoriska krav, eller för att underlätta en ändring i affärsprocess eller procedur.

12.3. Varje gång du beställer produkter från oss kommer de vid den tidpunkten gällande villkoren att gälla för avtalet mellan dig och oss.

12.4. När vi reviderar dessa villkor kommer vi att hålla dig informerad och meddela dig om detta genom att ange att dessa villkor har ändrats och ändrar det relevanta datumet högst upp på denna sida.

13. VÅRT ANSVAR MOT DIG

13.1. Om vi inte följer dessa Villkor är vi ansvariga för den förlust eller skada du lider som är ett förutsebart resultat av vårt brott mot dessa Villkor eller vår försumlighet, men vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som inte är förutsägbar. Förlust eller skada är förutsebar om de var en uppenbar konsekvens av vårt brott eller om de övervägdes av dig och oss vid den tidpunkt då vi ingick avtalet.

13.2. Vi levererar endast produkterna för hushålls- och privat bruk. Du samtycker till att inte använda produkten för några kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

13.3. Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar för: a) dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet; b) varje brott mot villkoren för äganderätt och tyst ägande; c) varje brott mot villkoren för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamål och beskrivning; och d) defekta produkter.

14. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

14.1. Vi kommer inte att hållas ansvariga eller ansvariga för underlåtenhet att utföra, eller försening i utförandet av, någon av våra skyldigheter enligt ett kontrakt som orsakas av en händelse utanför vår kontroll. En "händelse utanför vår kontroll" avser varje handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejker, lockouter eller andra stridsåtgärder från tredje part, civila bråk, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack , krig (oavsett om det har förklarats eller inte) eller hot eller förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättningar, epidemi eller annan naturkatastrof, eller fel i offentliga eller privata telekommunikationsnät eller omöjlighet att använda järnvägar, sjöfart , flygplan, motortransport eller andra allmänna eller privata transportmedel.

14.2. Om en händelse utanför vår kontroll äger rum som påverkar fullgörandet av våra skyldigheter enligt ett kontrakt: a) kommer vi att kontakta dig så snart som rimligen är möjligt för att meddela dig; och b) våra förpliktelser enligt ett kontrakt kommer att avbrytas och tiden för att uppfylla våra förpliktelser kommer att förlängas under varaktigheten av händelsen utanför vår kontroll. Där händelsen utanför vår kontroll påverkar vår leverans av produkter till dig, kommer vi att ordna ett nytt leveransdatum med dig efter att händelsen utanför vår kontroll är över.

15. KOMMUNIKATION MELLAN OSS

15.1. När vi i dessa villkor hänvisar till "skriftligt", kommer detta att inkludera e-post.

15.2. Om du vill kontakta oss skriftligen, eller om någon klausul i dessa Villkor kräver att du ger oss ett skriftligt meddelande, kan du skicka detta till oss via e-post. Vi kommer att bekräfta mottagandet av detta genom att kontakta dig skriftligen, vanligtvis via e-post.

15.3. Om vi måste kontakta dig eller meddela dig skriftligen kommer vi att göra det via e-post till den adress du uppger till oss i din beställning.

15.4. Observera att varje meddelande som du lämnar till oss, eller av oss till dig, kommer att anses mottagen och korrekt serverad omedelbart när den publiceras på vår webbplats, eller 24 (tjugofyra) timmar efter att ett e-postmeddelande har skickats.

15.5. För att bevisa delgivningen av ett meddelande kommer det att vara tillräckligt att bevisa, i fallet med ett brev, att ett sådant brev var korrekt adresserat, stämplat och placerat i posten och, i fallet med ett e-postmeddelande, att sådant e-postmeddelande skickades till adressatens angivna e-postadress.

16. SEKRETESS

För ändamålen med tillämplig dataskyddslagstiftning kommer LORD se att behandla alla personuppgifter som du har lämnat till oss i enlighet med vår integritetspolicy. Du samtycker till att, om du har försett LORD se med personuppgifter som rör en tredje part, a) du har alla nödvändiga lämpliga samtycken och b) att sådan tredje part har läst vår integritetspolicy. Du samtycker till att hålla LORD se skadeslös i förhållande till alla skulder, straffavgifter, böter, utmärkelser eller kostnader som uppstår till följd av din bristande efterlevnad av dessa krav.

17. RIKTIGHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

17.1. Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

17.2. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och beställningsinformation för alla köp som görs i vår butik.

17.3. Du samtycker till att omedelbart uppdatera din beställningsinformation, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

18. ANDRA VIKTIGA VILLKOR

18.1. Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt ett kontrakt till en annan organisation, men detta kommer inte att påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa villkor. Vi kommer alltid att meddela dig genom att publicera på denna webbsida om detta händer.

18.2. Du får endast överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi skriftligen godkänner det.

18.3. Detta avtal är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att upprätthålla någon av dess villkor.

18.4. Var och en av paragraferna i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer de återstående paragraferna att förbli i full kraft och verkan.

18.5. Om vi inte insisterar på att du ska utföra några av dina skyldigheter enligt dessa villkor, eller om vi inte upprätthåller våra rättigheter mot dig, eller om vi dröjer med att göra det, betyder det inte att vi har avstått från våra rättigheter.

18.6. Inget joint venture, partnerskap eller byrå eller anställningsförhållande har uppstått på grund av dessa villkor.

18.7. Dessa villkor och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem utgör hela avtalet mellan oss.

18.8. Vart och ett av villkoren i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer de återstående villkoren att förbli i full kraft och verkan.

18.9. Dessa villkor och förhållandet mellan dig och LORD se ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, och du samtycker till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktionen för Skånes domstolar.

Mer information finns i Returpolicyn.