Integritetspolicy


Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av information vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller till oss när du besöker www.lordse.se (vår "webbplats"), vår praxis för att samla in, använda, skydda och avslöja denna information och de val du gör göra ha i samband med denna information.

Allmän information
a) Vilken lag gäller?
I princip kommer vi endast att använda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar, i synnerhet dataskyddslagen (”DPA”) och EU:s motsvarighet General Data Protection Regulation (”GDPR”).

b) Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som relaterar till personliga eller materiella omständigheter som hänför sig till en identifierad eller identifierbar individ. Detta inkluderar till exempel ditt namn, födelsedatum, e-postadress, postadress eller telefonnummer samt onlineidentifierare som din IP-adress.

c) Vad är bearbetning?
"Bearbetning" avser varje operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter, oavsett om det är automatiskt eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av data.

d) Vem är ansvarig för databehandlingen?
Ansvarig part i den mening som avses i DPA och GDPR är LORD se på Furutorpsgatan, 34 Helsingborg, Skåne 25237, Sverige ("LORD se", "vi", "oss" eller "vår"). Om du har några frågor om denna policy eller vår dataskyddspraxis, vänligen kontakta oss genom att använda vårt kontaktformulär, ring +46 73 6300633, maila oss på [email protected] eller skriv till oss på ovanstående adress.

e) Vilka är de rättsliga grunderna för behandlingen?
I enlighet med DPA och GDPR måste vi ha minst en av följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

      • du har gett ditt samtycke,
      • uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett kontrakt / åtgärder före avtal,
      • uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra en rättslig skyldighet eller
      • uppgifterna är nödvändiga för att skydda våra legitima intressen, förutsatt att dina intressen inte åsidosätts.

Data vi samlar in automatiskt

a) Loggdata

Varje gång du besöker vår webbplats, registrerar vårt system automatiskt följande data från den besökande enheten och lagrar den i en så kallad loggfil: i) Namn på den hämtade filen, ii) datum och tid för besöket, iii) antal överförda data, iv) meddelande om lyckad hämtning, typ av webbläsare och version som används, v) IP-adress (identifiering av användarens enhet), vi) Operativsystem för den besökande enheten, vii) Internetleverantör för den besökande enheten, viii) webbplats från vilken du kommer åt vår webbplats, och ix) vilken av våra webbplatssidor du besöker. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse.

b) Nätverk för innehållsleverans

Vi använder ett Content Delivery Network (CDN) för att distribuera vårt onlineinnehåll. Vårt CDN är ett nätverk av regionalt distribuerade servrar för våra tekniska tjänsteleverantörer anslutna via Internet. När vår webbplats besöks överför din enhets webbläsare information till dessa tjänsteleverantörer, som samlas in i motsvarande serverloggfiler. Serverloggfiler är i allmänhet anonymiserade och överförs sedan utan någon personlig referens. Serverloggfiler inkluderar i synnerhet i) detaljer om webbläsaren och operativsystemet som används, ii) de tidigare besökta sidorna (så kallad referral URL), iii) IP-adressen för den enhet som används, iv) namnet på Internet leverantör, samt v) datum och tid för alla sidvisningar inklusive mängden överförd data. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse.

c) Cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. Cookies är bitar av information som överförs från vår webbserver eller tredjepartswebbservrar till din webbläsare och lagras där för senare hämtning. Cookies kan vara små filer eller andra typer av informationslagring. Det finns olika typer av cookies: i) Viktiga cookies. Viktiga cookies är cookies för att tillhandahålla en korrekt och användarvänlig webbplats; och ii) Icke väsentliga cookies. Icke-väsentliga cookies är alla cookies som inte faller inom definitionen av viktiga cookies, till exempel cookies som används för att analysera ditt beteende på en webbplats (”analytiska” cookies) eller cookies som används för att visa annonser för dig (”reklam”-cookies).

Som anges i Sveriges lag om elektronisk kommunikation (“ECA”) och EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation (“PECD”), behöver vi inhämta samtycke för användning av icke-väsentliga cookies. För ytterligare information om de cookies vi använder, se vår Cookie Policy. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse och ditt samtycke.

d) Tillhandahållande av butiken

Vi använder butikssystemet Quickbutik AI hos tjänsteleverantören Quickbutik AB, i syfte att hosta och visa butiken på basis av bearbetning för vår räkning. All data som samlas in på vår webbplats behandlas på Quickbutiks servrar. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en tilltalande webbplats och butik.

e) Tredjepartstjänster och innehåll

Vi använder innehåll eller tjänsteerbjudanden från tredje parts leverantörer på grundval av våra legitima intressen för att integrera deras innehåll och tjänster ("tjänster").

Detta kräver alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll är medvetna om användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte skulle kunna skicka innehållet till sin webbläsare. IP-adressen är därför nödvändig för att visa detta innehåll.

Följande ger en översikt över tredjepartsleverantörer och deras innehåll, tillsammans med länkar till deras integritetspolicy, som innehåller ytterligare information om behandling av uppgifter och eventuella så kallade opt-out-åtgärder,

      • Analytics:

            o Google Analytics från Google LLC,

            o Hotjar av Hotjar Ltd,

      • Tag Management: Google Tag Manager och Google Site Tag från Google LLC,

      • Teckensnitt: Google Fonts från Google LLC och Font Awesome från Fonticons Inc,

      • Skräppostskydd: reCAPTCHA av Google LLC

      • Remarketing och annonsering:

         o DoubleClick by Google LLC,

         o Google AdSense från Google LLC,

         o Facebook Remarketing av Meta Platforms Inc

Om du inte vill delta i vår personliga reklamanpassning eller ominriktning/spårning kan du invända mot beteendebaserad reklam på följande webbplatser: Your Online Choices, Digital Advertising Alliance of Canada, Network Advertising Initiative eller AdChoices.

Data vi samlar in direkt

     a) Kontakta oss

Personuppgifter behandlas beroende på kontaktsätt. Förutom ditt namn och din e-postadress, din IP-adress eller ditt telefonnummer, samlar vi vanligtvis in sammanhanget för ditt meddelande, vilket även kan innehålla vissa personuppgifter. De personuppgifter som samlas in när du kontaktar oss används för att behandla din begäran och den rättsliga grunden är ditt samtycke.

Vi erbjuder också att kontakta oss via WhatsApps meddelandetjänster. Om du kontaktar oss via WhatsApp lagrar vi och använder mobiltelefonnumret, du använder och - om det anges - ditt för- och efternamn i enlighet med tillhandahållandet av en avtalsmässig eller pre-kontraktuell åtgärd för att behandla och svara på din begäran.

Vi är närvarande på sociala medier (för närvarande Facebook, Instagram och YouTube) på grundval av vårt berättigade intresse. Om du kontaktar eller ansluter dig till oss via sociala medieplattformar, är vi och den relevanta sociala medieplattformen gemensamt ansvariga för behandlingen av dina uppgifter och ingår ett så kallat gemensamt registeröverenskommelse. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse, ditt samtycke eller, i vissa fall, initieringen av en avtalsenlig tjänst, om någon.

b) Orderhantering

Vi behandlar ditt förnamn, efternamn, e-postadress, leverans- och faktureringsadress, om olika, och uppgifterna relaterade till ditt avtal med oss data för att hantera avtalsförhållandet mellan dig och oss. Det är också möjligt för dig att registrera dig för ett konto. För detta ändamål kan du välja ett lösenord tillsammans med din e-postadress, som båda gör att du lättare kan logga in utan att behöva ange dina uppgifter igen när du gör ett framtida köp. Vi lagrar de uppgifter du anger för att skapa ett kundkonto genom vilket dina beställningar registreras, utförs och behandlas. Vi kommer att lagra dina uppgifter för ytterligare beställningar så länge du har ditt konto hos oss. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt avtal och fullgörandet av våra rättsliga skyldigheter.

c) Betalningsdata

Om du gör ett köp kommer din betalning att behandlas via våra betaltjänstleverantörer Stripe, Google Pay, Swish eller Klarna. Betalningsdata kommer enbart att behandlas av din valda betaltjänstleverantör och vi har ingen tillgång till någon betalningsinformation som du kan skicka. Den rättsliga grunden för tillhandahållandet av ett betalningssystem är upprättandet och genomförandet av användaravtalet för användningen av tjänsten.

d) Nyhetsbrev

Om du har samtyckt till att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att använda din e-postadress för att skicka dig information om oss, våra produkter och kampanjer samt nyheter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet eller skapa personliga användarprofiler med verkan för framtiden. Du hittar avregistreringslänken i slutet av varje nyhetsbrev. Återkallelsen leder till att den insamlade användardatan raderas.

e) Servicerecensioner

Vi använder oss av Trustpilots betygsfunktioner för att ständigt förbättra vår tjänst, vi erbjuder våra kunder möjligheten att betygsätta oss via en oberoende portal, utan att vi kan påverka detta på något sätt. För detta ändamål överförs ett visst datum till Trustpilot. Integrationen baseras på vårt berättigade intresse, och vi har inget inflytande eller kontroll över de uppgifter som samlas in och behandlas av Trustpilot.

f) Marknadsföring

I den mån du har gett oss ditt separata samtycke till att behandla dina uppgifter för marknadsförings- och reklamändamål har vi rätt att kontakta dig för dessa ändamål via de kommunikationskanaler du har gett ditt samtycke till.

Du kan ge oss ditt samtycke på ett antal sätt, inklusive genom att markera en ruta på ett formulär där vi ber om ditt tillstånd att skicka marknadsföringsinformation till dig, eller ibland antyds ditt samtycke från dina interaktioner eller avtalsförhållande med oss. Om ditt samtycke är underförstått, är det på grundval av att du skulle ha en rimlig förväntan på att få en marknadsföringskommunikation baserat på dina interaktioner eller avtalsförhållande med oss.

Direktmarknadsföring tar i allmänhet formen av e-post men kan också inkludera andra mindre traditionella eller framväxande kanaler. Dessa kontaktformer kommer att hanteras av oss eller av våra kontrakterade tjänsteleverantörer. All direkt adresserad marknadsföring som skickas eller görs av oss eller för vår räkning kommer att innehålla ett sätt på vilket du kan avbryta prenumerationen eller välja bort.

Principer för behandling av personuppgifter

a) Förvaring och retention

Vid tidpunkten för datainsamling, till exempel i samband med ett avtalsförhållande, behandlar och lagrar vi personuppgifter från dig. Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast för att uppnå respektive behandlingsändamål eller så länge som en laglig lagringsperiod existerar. När syftet har uppnåtts eller lagringsperioden har löpt ut raderas motsvarande data rutinmässigt.

b) Säkerhet

Vår webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering för att säkerställa databehandlingens säkerhet och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar, inloggningsdata eller kontaktförfrågningar som du skickar till oss. Vi har också implementerat ett flertal säkerhetsåtgärder ("tekniska och organisatoriska åtgärder"), till exempel kryptering eller behov av att veta åtkomst, för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats.

Ändå kan internetbaserade dataöverföringar alltid ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Och databaser eller datamängder som inkluderar personuppgifter kan brytas av oavsiktligt eller genom felaktigt intrång. När vi blir medvetna om ett dataintrång kommer vi att meddela alla drabbade individer vars personuppgifter kan ha äventyrats så snabbt som möjligt efter det att intrånget upptäcktes.

c) Specialkategoridata

Såvida det inte är särskilt nödvändigt när du använder våra tjänster och uttryckligt samtycke erhålls för den tjänsten, behandlar vi inte speciell kategoridata.

d) Minderåriga

Vi begär inte personuppgifter från minderåriga och barn och samlar inte medvetet in sådana uppgifter eller vidarebefordrar dem till tredje part.

e) Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande är processen att fatta ett beslut med automatiserade medel utan mänsklig inblandning. Automatiserat beslutsfattande inklusive profilering sker inte.

f) Sälj inte

Vi säljer inte dina personuppgifter.

g) Delning och avslöjande

Vi kommer inte att avslöja eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje part såvida detta inte är i) nödvändigt för att utföra våra tjänster inklusive vår utomeuropeiska leverans och vidarebefordran, ii) du har samtyckt till avslöjandet, iii) eller om vi är juridiskt skyldiga att göra det t.ex. genom domstolsbeslut eller om detta är nödvändigt för att stödja brotts- eller rättsutredni

ngar eller andra rättsutredningar eller andra rättsliga förfaranden; eller förfaranden hemma eller utomlands eller för att uppfylla våra legitima intressen.

h) Internationell överföring

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra företag och/eller personal vid behov för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. För att ge adekvat skydd för dina personuppgifter när de överförs har vi avtalsmässiga arrangemang angående sådana överföringar. Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter vi överför.

Dina rättigheter och privilegier

a) Integritetsrättigheter

Enligt DPA och GDPR kan du utöva följande rättigheter:

     • Rätt till information

     • Rätt till rättelse

     • Rätt att invända mot behandling

     • Rätt till radering

     • Rätt till dataportabilitet

     • Invändningsrätt

     • Rätt att återkalla samtycke

     • Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

     • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling.

Om du har några frågor om vilken typ av personuppgifter vi har om dig, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

b) Uppdatera din information

Om du anser att informationen vi har om dig är felaktig eller att vi inte längre har rätt att använda den och vill begära rättelse, radering eller invändning mot behandlingen av den, vänligen gör det genom att kontakta oss.

c) Återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla samtycken du har gett genom att kontakta oss. Lagligheten av den databehandling som utförs fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

d) Åtkomstbegäran

I händelse av att du vill göra en begäran om tillgång till registrerade kan du meddela oss skriftligen om detsamma. Vi kommer att svara på förfrågningar om åtkomst och rättelse så snart som rimligen är möjligt. Skulle vi inte kunna svara på din förfrågan inom trettio (30) dagar kommer vi att berätta varför och när vi kommer att kunna svara på din förfrågan. Om vi inte kan ge dig några personuppgifter eller göra en rättelse som du begärt, kommer vi att berätta varför.

e) Klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter till en dataskyddsansvarig tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten i Sverige är: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm www.imy.se.

Ändringar och frågor

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då. Om vi gör ändringar i denna sekretesspolicy eller väsentligt ändrar vår användning av dina personuppgifter, kommer vi att revidera denna sekretesspolicy i enlighet med detta och även ändra ikraftträdandet i slutet av detta avsnitt. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa igenom denna integritetspolicy för att bli informerad om hur vi använder och skyddar dina personuppgifter. Om du av någon anledning vill kontakta oss angående vår sekretesspraxis, vänligen gör det med hjälp av uppgifterna ovan.

Ikraftträdande datum

Söndagen den 23 april 2023

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor.